Kontakt

Osoba odpowiedzialna za projekt: Mag. Gerald Steindl
Email: smart.isw@univie.ac.at
Telefon: +43 (1) 4277-48897