Warsztaty na koniec roku szkolnego

Gruppenfoto mit Schüler*innen und Betreuungslehrer*innen unserer Partnerschulen am Schuljahresabschlussevent
Gruppenfoto mit Schüler*innen und Betreuungslehrer*innen unserer Partnerschulen am Schuljahresabschlussevent

W dniu 24 czerwca 2024 r. w Institute of Sport & Exercise Science odbyły się jedne z naszych warsztatów projektowych. Celem warsztatów było podziękowanie uczniom i nauczycielom nadzorującym zaangażowanym w projekt za ich pomoc oraz przetestowanie niektórych z opracowanych do tej pory prototypów poprzez umożliwienie wszystkim obecnym na wydarzeniu wypróbowania ich samodzielnie. Projekty, które były głównym tematem warsztatów to „Goalfinder” (projekt HTL Leonding), „Digital bell ball” (projekt HTL Rennweg), „AI-based assistance system for pool edge detection for swimming – SWIM-ASSIST for short” (projekt członka zespołu Geralda Steindla) oraz „Talking gymnastics mats” (projekt HTL Donaustadt). Nadrzędnym celem każdego z tych projektów jest opracowanie inteligentnych i opartych na technologii systemów wspomagających, ułatwiających dostęp do sportu osobom niedowidzącym lub niewidomym.
Zaangażowanie studentów z Instytutu Niewidomych w warsztaty było szczególnie ważne. Odegrali oni kluczową rolę w ocenie projektów. Podzieleni na grupy studenci z Instytutu Niewidomych mieli okazję wypróbować każdy projekt w trybie stacjonarnym i aktywnie uczestniczyć w procesie testowania.
Podczas warsztatów studenci z Instytutu dla Niewidomych przekazali cenne informacje zwrotne studentom HTL, a także pracownikom uniwersyteckiego projektu. Podkreślili to, co już działało dobrze, przedstawili sugestie dotyczące ulepszeń i zidentyfikowali wszelkie słabe punkty. Takie partycypacyjne podejście nie tylko umożliwiło kompleksową ocenę projektów, ale także stworzyło bardzo dobre warunki do wymiany wiedzy między obiema grupami studentów.
Uczniowie i nauczyciele wspomagający z Instytutu dla Niewidomych i HTL aktywnie uczestniczyli w procesie testowania, co sprawiło, że warsztaty były bardzo wzbogacającym doświadczeniem dla wszystkich zaangażowanych.
Wszystkie osoby biorące udział w wydarzeniu otrzymały w prezencie za współpracę koszulkę projektu.