Prezentacja prototypu na BBI

W dniu 18 grudnia 2023 r. w Instytucie Niewidomych w Wiedniu odbył się jeden z naszych warsztatów projektowych. Celem warsztatów było przetestowanie pierwszych prototypów pięciu projektów z wyższych szkół technicznych, w których opracowywane są innowacyjne rozwiązania Smart Sport Assistance. Projekty te są prowadzone przez studentów HTL jako prace dyplomowe lub projektowe.

Briefing dla warsztatów
Briefing dla warsztatów

Pięć projektów, na których skupiły się warsztaty, to „Bell Ball”, aplikacja fitness „Bodyfit”, „Hear & Jump”, „Donner Wetter Blitz” i „Collision Detection”. Nadrzędnym celem każdego z projektów jest opracowanie inteligentnych i opartych na technologii systemów wspomagających, ułatwiających dostęp do sportu osobom niedowidzącym lub niewidomym.

Członek grupy "GameSense" podczas przygotowań do testów
Członek grupy „GameSense” podczas przygotowań do testów

Zaangażowanie studentów z Instytutu Niewidomych w warsztaty było szczególnie ważne. Odegrali oni kluczową rolę w ocenie projektów. Podzieleni na grupy studenci z Instytutu dla Niewidomych mieli okazję wypróbować każdy projekt w trybie stacjonarnym i aktywnie uczestniczyć w procesie testowania.
Podczas warsztatów studenci z Instytutu dla Niewidomych przekazali studentom HTL cenne informacje zwrotne. Podkreślili to, co już działało dobrze, przedstawili sugestie dotyczące ulepszeń i zidentyfikowali wszelkie słabe punkty. Takie partycypacyjne podejście nie tylko pozwoliło na kompleksową ocenę projektów, ale także stworzyło bardzo dobre warunki do wymiany wiedzy między obiema grupami studentów.

W trakcie testowania aplikacji "Bodyfit" na sztandze
W trakcie testowania aplikacji „Bodyfit” na sztandze

Projekty wykazywały różny stopień zaawansowania, ale wszystkie prototypy zostały przetestowane w stopniu umożliwiającym ich praktyczne wdrożenie. Studenci z Instytutu dla Niewidomych i HTL aktywnie uczestniczyli w procesie testowania, co sprawiło, że warsztaty były bardzo wzbogacającym doświadczeniem dla wszystkich zaangażowanych.
Studenci HTL mają teraz możliwość oceny zebranych informacji zwrotnych i włączenia ich do swoich projektów w celu ich optymalizacji.

Zdjęcie grupowe wszystkich studentów i pracowników, którzy wzięli udział w warsztatach
Zdjęcie grupowe wszystkich studentów i pracowników, którzy wzięli udział w warsztatach